Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์ม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 มี.ค. 65

บัญชีควบคุมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
21 ก.พ. 65

แบบคำขอข้อมูล (กรณีผู้ขอต้องการกรอกด้วยลายมือ)

4 ก.พ. 65

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. (สำหรับผู้ขอที่อยู่ในกรุงเทพฯ)

ประเภทไฟล์: .docm ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 450 ครั้ง
3 ก.พ. 65

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. (สำหรับผู้ขอที่อยู่ต่างจังหวัด)

ประเภทไฟล์: .docm ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 452 ครั้ง
14 มิ.ย. 64

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)

14 มิ.ย. 64

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)

14 มิ.ย. 64

การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)

14 มิ.ย. 64

การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >