Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.สงขลา

8 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.นราธิวาส

4 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.อ่างทอง

2 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.ตรัง

11 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.ราชบุรี

10 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.นครราชสีมา

9 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.ยโสธร

4 ม.ค. 67

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวนทั้งหมด 265 รายการ
1 2 3 4 5 > >>