Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำวินิจฉัย (ทส.)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 เม.ย. 62

ที่ สค 154/2562 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ (ยกอุทธรณ์)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
24 ม.ค. 62

ที่ สค 37/2562 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
25 มี.ค. 63

ที่ สค 118/2563 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสืบสวนข้อเท็จจริง (ยกอุทธรณ์)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
13 พ.ค. 64

ที่ สค 142/2564 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน (ยกอุทธรณ์)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
13 พ.ค. 64

ที่ สค 140/2564 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน (ยกอุทธรณ์)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด: 450 ครั้ง
29 ธ.ค. 64

ที่ สค 524/2564 : อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการสอบสวน (ยกอุทธรณ์)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1