Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 ก.ค. 65

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด: 451 ครั้ง
25 ก.ค. 65

การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
25 ก.ค. 65

การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่ เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

25 ก.ค. 65

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
25 ก.ค. 65

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
25 ก.ค. 65

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ ม

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด: 445 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1