Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (16​ ธันวาคม​ 2563) เวลา 10.00​ น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางอำไพ  จิตรแจ่มใส​ ผู้ตรวจราชการกรม​ ผู้แทนคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ และคณะ​ ในโอกาสศึกษาดูงาน​ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร​ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  (สป.ทส)​ ณ​​ ห้องประชุม​ 201 ชั้น​ 2  และ​ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร​ สป.ทส.  ชั้น​1  อาคารกรมควบคุมมลพิษ​ โดยโอกาสนี้​ ทั้ง​ 2  หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร​ สป.ทส.​ และมาตรฐานการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ​ อีกทั้งเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร​ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้แม ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร​ ของทางราชการ​ ที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก​ รวดเร็ว​ และเข้าถึงง่าย​ ก่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานราชการ​ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ​ พ.ศ.​2540 อีกด้วย
 

แกลเลอรี่