Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา
09.00 – 17.00 น. และ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมงานสามารถรับกล้วยไม้และเข้าชมสวนฯ ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิติธนภูมิ โฆษกประจำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดงาน Botanic Festival เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจและผลงานทางวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งส่งเสริมการการเรียนรู้ด้านพืชผ่านกิจกรรมให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของพรรณพืชไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โดยในปีนี้ กำหนดจัดงาน Botanic Festival 2020 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะพบกับ Botany Studio ห้องสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ เปิดประตูสู่การเป็นนักพฤกษศาสตร์ เรียนรู้การสำรวจพรรณไม้ การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ วิธีการสกัดสารธรรมชาติจากพืช พร้อมกับถ่ายภาพประทับใจภายในห้องปฏิบัติการจำลองของนักพฤกษศาสตร์ ที่พร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงาน สาธิตการนำกล้วยไม้ออกจากขวด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พืชและชมตัวอย่างแมลงในประเทศไทย สนุกไปกับการทำการ์ดพรรณไม้แห้ง กิจกรรม Cactus Lover รวมพลคนรักกระบองเพชร กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำขนมจากพืชให้สี เพลิดเพลินกับดนตรีในสวน ณ ลานชมวิวผานนทรี เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากศูนย์เกษตรอินทรีย์และสินค้าวิสาหกิจชุมชน

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5384-1234 Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แกลเลอรี่