Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส.

ศูนย์บริการร่วม ทส.

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (ท่านจตุพร บุรุษพัฒน์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เพื่อให้งานบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ตามมาตรฐาน GECC // 22 พ.ย. 62

แกลเลอรี่