Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส .

ศูนย์บริการร่วม ทส .

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่านวราวุธ ศิลปอาชา) ตรวจเยี่ยมให้โอวาท และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บริการประชาชน ณ ศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62

แกลเลอรี่