Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมรับฟังการเตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และ ประชุมการป่าไม้ปี 62 ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมเปิดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมรับฟังการเตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และ ประชุมการป่าไม้ปี 62 ด้านองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมเปิดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมรับฟัง การแถลงข่าวโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การเตรียมเพื่อเตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62 ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน  ส่วนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เตรียมจัดกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน  โดยในวันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) และนายคณิต  โพธิจินดา  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่