Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมประชุมหารือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมประชุมหารือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมหารือแนวทางงานบริาการด้านการขออนุมัติ-ขออนุญาตของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนิวัติ มณีขัตย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองจากดึกดำบรรพ์ ร่วมให้ข้อมูล ฯ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารเพชร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

แกลเลอรี่