Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environment Day 2019) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

   วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) Dr. Isabelle Louis รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP)และ H.E.Mr.Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ผู้สนับสนุนโครงการ SWITCH ASIA (รณรงค์การคมนาคมสีเขียวเพื่ออากาศสะอาด) ร่วมกันแถลงข่าวชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิตกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆ รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

   ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 มิถุนายน นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการเสวนา การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับประเทศ และการเสวนาเชิงสนทนาเรื่อง "การขับเคลื่อนให้เกิดการมีาส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ" และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

แกลเลอรี่