Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
   นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมฯ

    นายนิวัติ มณีขัติย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานแด่ประธาน และเข้าร่วมงานฝึกอบรมฯ

บรรยากาศในการอบรม

บรรยากาศในการอบร