Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
สป.ทส. เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 เมื่อ 9 มิ.ย. 64

สป.ทส. เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 เมื่อ 9 มิ.ย. 64

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายมนตรี เกียรติเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและสรุปชี้แจงการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของกระทรวงฯ ใน โอกาสคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 ซึ่งนำโดย นายณรงค์ บุญโญ (อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.ร.) และคณะ เข้าตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 มิ.ย. 64