Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 เม.ย. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.92 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
27 มี.ค. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.68 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
23 ก.พ. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.31 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
27 ธ.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 7.32 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
21 พ.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 8.76 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
30 มี.ค. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 4.01 Mb ดาวน์โหลด: 2495 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1