โลโก้ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
หน้าหลัก >> กิจกรรม ศบร.
หน้าหลัก > กิจกรรม ศบร.
กิจกรรม ศบร.
ศูนย์บริการร่วม เข้าร่วมการสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2560"
ศูนย์บริการร่วม ทส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”
ศบร.ทส. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมแถลงผลงาน การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปลูกต้นไม้ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกต
การแถลงข่าวช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ
ร่วมงานเปิดตัวโครงการการจัดการความรู้ของ สป.ทส.
ร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
การแถลงข่าวและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
โครงการ “พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แจกกล้าไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับจังหวัดสตูล แถลงข่าวเตรียมความพร้อม จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสตูลฟอสซิล เฟสติวัล” ครั้งที่ 1
คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเทศอัฟกานิสถาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ "แจกกล้าไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าฯ
โครงการฝึกอบรมอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้า : [1] 2 ถัดไป
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222 e-mail : greencall1310@mnre.go.th
Copyright © 2011-2017 MNRE Service Link Center. All rights reserved.