โลโก้ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี"
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี"

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี" เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี ในหัวข้อ "ภารกิจของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี" และการแบ่งกลุ่มอภิปราย ในหัวข้อ "การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี" เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดกระบวนงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งนำความรู้ในเรื่องดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222 e-mail : greencall1310@mnre.go.th
Copyright ©2011 MNRE Link center All rights reserved.