โลโก้ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้สอดรับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ "ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร.
     ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ "ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงจัดให้มีการชี้แจงแนวทางเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ผู้แทนกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการ เพื่อนำไปผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานในกำกับดูแล เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ครบ ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222 e-mail : greencall1310@mnre.go.th
Copyright © 2011-2017 MNRE Service Link Center. All rights reserved.