โลโก้ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 เข้าสู่ระบบ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.
 
 แบบสำรวจ  
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
หน้าหลัก > กิจกรรม ศบร. > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”

               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย วิทยากรจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (อาจารย์บุญชวน คงแถลง) วิทยากรจากภาคเอกชน (นายรชฏ ศุทธิศิริ)
               สืบเนื่องจากนโยบายในการให้บริการประชาชนชน ทำให้หน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะเชิงรุก เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน สร้างความน่าเชื่อถือในบริการให้ดียิ่งขึ้นให้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริการของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการให้บริการ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการประสานงาน สร้างจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
               จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะบุคลากรของหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์ และกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บริการร่วม ทส. และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้บริการงานต่างๆ แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 6223-5 โทรสาร 0 2265 6222 e-mail : greencall1310@mnre.go.th
Copyright © 2011-2017 MNRE Service Link Center. All rights reserved.